Gå till sidans innehåll

Kamratstöd på sjukhuset

Genom att erbjuda kamratstöd som en del av sjukhusets tjänster får patienten kamratstöd genast i början av sin vårdprocess. Verksamheten varierar mellan olika sjukhus och avdelningar.

OLKA® är en koordinerad organisations- och frivilligverksamhet på sjukhuset. Syftet med verksamheten är att erbjuda patienterna och deras anhöriga ett avstressat möte samt ge stöd för att anpassa sig till sjukdomen. Det lönar sig att fråga avdelningens vårdpersonal om sjukhusets och avdelningens samarbete med patientorganisationer!

Kontaktuppgifter till OLKA-aktörerna finns på webbplatsen:

Du kan fråga om möjligheter till kamratstöd på ditt sjukhus av OLKA-aktören i ditt närområde.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har ingen OLKA-verksamhet. Vid Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) finns en grupp erfarenhetsexperter vars verksamhet man kan läsa om på adressen:

Uppdaterad 21.6.2023