Gå till sidans innehåll

Vad är Kamrathuset?

Kamrathuset är en del av Hälsobyn som universitetssjukhusen i Finland bygger upp tillsammans och i nära samarbete med yrkesutbildade personer, patientorganisationer, patienter och deras anhöriga.

Kamrathuset är en webbtjänst som hjälper dig att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd. Kamratstöd ordnas såväl för personer som drabbats av sjukdomar som för personer i olika krissituationer i livet och runt olika teman. Målet är att erbjuda en så smidig tillgång till kamratstödstjänster som möjligt för att inkludera patienterna och deras närstående samt ge föreningar möjlighet att förmedla kamratstöd.

Information och erfarenheter av kamratstöd

I Kamrathuset berättar vi vad kamratstöd är, vilka olika former av kamratstöd det finns och vad man får ut av kamratstödet. I tjänsten samlas också kamratvideor och erfarenhetsberättelser av såväl kamratstödjare som personer som fått kamratstöd.

Kamrathuset samlar kamratstöd som erbjuds av patientorganisationer. Stöd kan sökas på sidan Sök kamratstöd.

Genomförare av Kamrathuset

OLKA®, som koordinerar organisations- och frivilligverksamhet på sjukhus, ansvarar för Kamrathusets innehåll och tjänster. Onlinetjänsten har byggts upp i nära samarbete med patientorganisationer och social- och hälsovårdspersonal. OLKA®s verksamhet och utvecklingen av Vertaistalo stöds av social- och hälsovårdsministeriet med intäkter från Veikkaus.