Gå till sidans innehåll

Utbildning av stödperson

OLKA® ordnar två typer av utbildning: Toivo-utbildning för stödpersoner samt Toivo- instruktörsutbildning för föreningar som utbildar stödpersoner.

Toivo-utbildning för stödpersoner

OLKA® ordnar Toivo-utbildning för stödpersoner. Syftet med Toivo-utbildningen är att deltagaren

  • förstår vad kamratstöd är

  • känner till principerna för kamratstöd

  • kan möta personen som behöver stöd

  • identifierar sin egen motivation och sina egna färdigheter för att fungera som stödperson.

Toivo-utbildning ordnas både genom undervisning i klassrum och undervisning på webben. Utbildningen består av 3-4 möten och självständiga uppgifter. Utbildningen är kostnadsfri och den passar för såväl nya som erfarna stödpersoner. Frågor som behandlas är deltagarens egen erfarenhet, sorgen över att ha förlorat hälsan, växelverkan och möten, principerna och praxis för kamratstöd samt stödpersonens välbefinnande och ork. Toivo-utbildningen har utvecklats i samarbete med patientföreningarna.

Tidpunkterna för Toivo-utbildningarna varierar från ort till ort. Mer information om kommande utbildningar får du från OLKA®-verksamheten inom ditt eget område. Kontaktuppgifter hittar du på OLKA®-verksamhetens webbplats.

Toivo-instruktörsutbildning

OLKA® erbjuder konsultationshjälp till föreningar som är intresserade av att ordna en egen instruktörsutbildning. OLKA® ordnar dessutom riktad Toivo-instruktörsutbildning till föreningsaktörer som utbildar stödpersoner. Syftet med utbildningen är att ge de nödvändiga verktygen för att utbilda nya stödpersoner.

Förfrågan angående konsultation och mer information om instruktörsutbildning finns på Kamrathusets administratör vertaistalo@terveyskyla.fi.

Uppdaterad 21.6.2023