Gå till sidans innehåll

Flyttning av ett offer på olycksplatsen

Ett offer vid en trafikolycka flyttas endast om det är nödvändigt för att rädda offrets liv.

Hjälparen flyttar offret i trafikolyckan genom att ta tag i offrets kläder och dra offret till en säker plats

Undvik onödig förflyttning av den som skadats vid en trafikolycka. I vissa situationer är det dock nödvändigt att flytta offret ur fara. I detta fall utförs en nödförflyttning.

Vid en nödförflyttning drar man offret i kläderna längs marken till en säkrare plats innan återupplivningen påbörjas.

En nödförflyttning görs endast om det är nödvändigt för att rädda offrets liv.

Ett offer som kräver återupplivning flyttas om möjligt till en hård yta.

Uppdaterad 1.5.2021