Gå till sidans innehåll

Välkommen till webbkursen Stanna och hjälp en livlös!

Webbkursen ger dig anvisningar om hur du ska agera när du stöter på en livlös person.

En hjälpare gör hjärträddning till en person som kollapsade på gatan.

Webbkursen innehåller en undervisningsvideo och en teoridel. Vi visar dig hur man kontrollerar om en person är livlös, hur du gör hjärträddning och hur du använder en hjärtstartare. I slutet av kursen kan du testa dina kunskaper med ett kort flervalstest.

Webbkursen är gratis och avsedd för alla som är intresserade av återupplivning. Med hjälp av kursmaterialet kan du bekanta dig med återupplivning eller repetera dina befintliga kunskaper och färdigheter. Det viktigaste är att du efter webbkursen vågar stanna och hjälpa till.

För att skaffa dig tillräckliga första hjälpen-färdigheter och uppehålla dem, lönar det sig också att delta i första hjälpen-kurser som innehåller praktiska övningar. Till exempel Finlands Röda Kors erbjuder kurser på olika orter.

Starta webbkursen

Uppdaterad 1.5.2021