Gå till sidans innehåll

nasselutslag

Nässelutslag (urtikaria) är ett vanligt hudsymtom vars orsak förblir ofta okänd. Symtomen kan lindras med antihistaminer som kan köpas utan recept.Man talar om akut nässelutslag då hudsymtomen varar mindre än två månader. Utslaget kan utlösas av något vanligt virus eller någon allergisk reaktion. Alkoholbruk, olika födoämnen eller fysisk ansträngning kan påverka att nässelutslaget förekommer. Nässelutslaget är lätt att identifieras för ingen annan hudsjukdom kännetecknas av snabbt stigande och nästan lika snabbt försvinnande svullnader på huden.

Nässelutslag bildas med upphöjda svullnader på huden som i enlighet med namnet påminner om att man bränt sig på nässlor. Svullnadens storlek van variera från 2 millimeter ända till 20 centimeter. Svullnaderna byter plats från ett hudområde till ett annat. De uppkommer snabbt och försvinner om ett par timmar eller senast inom 24 timmar. Om svullnaderna stannar kvar på huden över ett dygn kan det vara fråga om någon annan hudsjukdom än nässelutslag.

Nässelutslagets svullnader kliar mycket i början. Kliandet lättar när svullnaderna börjar försvinna.

Till nässelutslaget hör vanligtvis inte feber såvida utslaget ej är något symtom på någon annan infektion. Till ett kraftigt nässelutslag kan höra magsymtom. Hos vissa människor uppstår det, förutom nässelutslag, en fast, ofta smärtsam, lokal svullnad, det vill säga angioödem (allergisk svullnad) i läpparna, tungan, ögonlocken eller extremiteterna.

Nässelutslag smittar inte.

För behandlingen av klåda som orsakats av nässelutslaget kan man använda antihistamintabletter som tas via munnen och som kan köpas på apoteket utan recept. Apotekspersonalen hjälper vid behov till med att välja rätt produkt. Man kan fortsätta med att använda antihistaminer så länge man har symtomen, ändå minst 2–3 veckor. Produkter som är avsedda för hudens lokalbehandling hjälper inte till vid behandlingen av nässelutslaget. Antihistaminer hjälper inte mot angioödem (allergisk svullnad).

Man kan vänta i lugn och ro i ett par månader att symtom som orsakats av nässelutslag försvinner, ifall antalet svullnader förblir litet eller svullnaderna håller sig helt borta med hjälp av antihistaminer. Om symtomen är utdragna lönar det sig att kontakta hälso- och sjukvården.Det är värt att kontakta hälso- och sjukvården om

  • det till nässelutslaget hör andnöd.

  • det till nässelutslag som börjat plötsligt och som finns över ett stort område hör svullnad på tungan, i munnen eller i svalget.