Gå till sidans innehåll

Hosta

Hosta är ett vanligt symtom på förkylning/influensa som kan pågå i två till tre veckor. Man kan lindra symtomen genom att dricka tillräckligt.

Förutom den hosta som hör till förkylningens/influensas symtom menas det med hosta en plötslig luftrörskatarr som orsakas av samma virus som den vanliga förkylningen/influensan. Vid luftrörskatarren är luftstrupens och luftrörens slemhinnor inflammerade.

Förutom hosta hör det till luftrörskatarren ofta snuva, ont i halsen och att rösten är hes och sjukdomen börjar vanligen som förkylning/influensa. I början är hostan vanligen torr och litet slem utsöndras. När katarren fortskrider ökar också slembildning och upphostningarna kan tjockna. Förutom den initiala förkylningsfasen hör inte feber eller försämrad allmän tillstånd vanligtvis till luftrörskatarren. I vissa fall kan luftrörskatarren utvecklas till lunginflammation. Man kan tvivla på att det gäller lunginflammation om symtomen förvärras mitt i återhämtningsprocessen eller feber stiger på nytt. I bakgrunden för långdragen hosta efter en plötslig luftvägsinfektion kan det finnas bihåleinflammation.

Den långdragna hostan kan också orsakas av allergisk irritation, hjärtsvikt eller refluxsjukdom (återflöde av magsäcks innehåll). Rökning kan utsätta för luftrörskatarrer som orsakats av virus.

Det tar vanligtvis några veckor till att en plötslig luftrörskatarr läker. Hostmediciner påskyndar inte läkning, men kan underlätta tillstånd och mående och göra det lättare att somna. Antibiotika hjälper inte till vid en plötslig luftrörskatarr som orsakats av virus.

Honung, eukalyptusolja eller vilken som helst vätska som återfuktar svalget eller struphuvudet kan underlätta hostan. Det är bra att undvika eventuella stimulanser, såsom rökning och kall utomhusluft. Det viktigaste med egenvård av hosta är att inta tillräckligt med vätskor vilket håller slemhinnorna fuktiga och kan göra det lättare att hosta upp segt slem.

Om hostan irriterar när man ligger så lönar det sig att höja sänggaveln en aning.

Det är värt att kontakta hälso- och sjukvården om

  • det till hostan hör hög feber (över 38 grader Celsius), andnöd eller det allmänna tillståndet blir tydligt sämre.

  • febern (över 38 grader Celsius) pågår mer än ett par dagar, det blir svårt att andas eller det gör ont att andas eller upphostningarna är blodiga.

  • symtomen under hostans återhämtningsfas blir sämre eller febern stiger.

  • orsaken till hostan är ett främmande föremål i luftvägarna eller en misstanke om ett främmande föremål.

  • hostan inte har lindrat eller pågår med slem efter tre veckor.

  • det i närståendekretsen finns en person som haft tuberkulos under de senaste månaderna.

Coronavirus orsakar en plötslig infektion i andningsvägarna. Symtomen är likadana som med förkylning/influensa. På basis av endast symtomen är det omöjligt att säga om det är fråga om sjukdom som orsakats av coronavirus eller av något annat influensavirus. Du kan bedöma sannolikheten för smittan med hjälp av Coronaguiden eller symtombedömningen av coronavirusinfektion i Omaolo.