Gå till sidans innehåll

Information om tjänsten HälsobynPRO

HälsobynPRO tillhandahåller information, stöd och verktyg för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården för det kliniska arbetet och för främjandet av digitala verksamhetssätt och ändringar i verksamheten. HälsobynPRO har producerats som ett samarbete mellan universitetssjukhusen i Finland. Innehållet produceras av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

HälsobynPRO är en serviceportal för social- och hälsovårdspersonal. En serviceportal är en tjänst som innehåller egenproducerat innehåll och tjänster och som kan användas för att hänvisa användare till innehåll och tjänster från andra tjänsteproducenter.

För att använda HälsobynPRO bör du vara inloggad som social- och hälsovårdspersonal.

Observera att tjänsten tillgänglig enbart på finska!

Obs! Tjänsten HälsobynPRO är en av de tre huvudprodukterna i servicehelheten Hälsobyn.fi. Andra produkter är Hälsobyns hus och tjänsten Min vårdväg. Bekanta dig med beskrivningarna av Hälsobyns hus och Min vårdväg i tjänsternas egna beskrivningar

Tjänsten HälsobynPRO kompletterar vårdpersonalens kompetens och uppmuntrar till att tillämpa nya verksamhetssätt i det egna arbetet.

Tjänsten stärker vårdpersonalens e-kompetens, till exempel genom att erbjuda webbkurser om förändringar i verksamheten i samband med digitaliseringen. Dessutom hittar du i tjänsten ett omfattande utbud av olika informationskällor, såsom guider för kliniskt arbete, specialistsökning och virtuella center. Att använda gemensamma informationskällor förenhetligar arbetspraxisen, kompetensen och verksamhetsmodellerna.

Vid användning av tjänsten är det viktigt att ta hänsyn till att

  • tjänsten är inte jämförbar med social- och hälsovårdens datasystem: tjänsten kan inte användas för att spara eller underhålla personuppgifter eller dokument om klienter eller patienter.

  • varje innehåll har en ägare eller annan ansvarig part som ser till att innehållet hålls aktuellt, uppdateras och utvecklas, och att det finns ett nationellt samarbete om innehållet. Tjänsten ansvarar inte för innehållets aktualitet.

  • allt innehåll i tjänsten är fritt tillgängligt för användning. Ibruktagandet av innehållet i enheten förutsätter att innehållets lämplighet för enheten har säkerställts och att verksamhetssättet i enlighet med innehållet har accepterats som ett generellt verksamhetssätt i enheten.

Upphovsrätten till tjänsten HälsobynPRO och andra relaterade immateriella rättigheter tillhör HUS-sammanslutningen, de finländska universitetssjukhusen eller tredje parter. Alla rättigheter till sidorna och deras innehåll förbehålls. Det är förbjudet att publicera, kopiera, överföra eller ändra sidornas innehåll eller utseende utan tillstånd från den som äger rättigheterna, frånsett att förvara det på datorn eller skriva ut det för personlig användning eller patienthandledning. Om du skriver ut innehåll för patienthandledning ska innehållet bevaras som det är utan redigering. Källan bör anges i utskriften.

Innehållet i tjänsten HälsobynPRO får användas för studie- och undervisningsändamål, förutsatt att läroanstalten har ett separat avtal om användningen av tjänsten. Innehållet i tjänsten kan användas för planering av studieperioder, som undervisningsinnehåll, som stöd för undervisningen och som källa för examensarbeten.

Materialet får citeras i enlighet med den finländska upphovsrättslagen (404/1961). Källan ska alltid uppges när materialet citeras. Varumärken och logotyper på webbplatsen får dock inte kopieras, publiceras eller distribueras vidare utan skriftligt tillstånd från Hälsobyn.

Innehållet i tjänsten HälsobynPRO kan inom ramen för god sed citeras, bara man uppger källan. Webbplatsens adress ska synas i alla publikationer i formatet ammattilaiset.terveyskyla.fi/sisältö.

Exempel:

  • texthänvisning: (Krooniset haavat, TerveyskyläPRO)

  • litteraturförteckning: Kroonisten alaraajahaavojen läheteohjeet, TerveyskyläPRO. Webbadress: https://ammattilaiset.terveyskyla.fi/oppaat-ja-valmennukset/krooniset-haavat. Läst 19.1.2023.

Tjänsteproducenten strävar efter att hålla informationen i tjänsten HälsobynPRO korrekt och uppdaterad och att säkerställa webbplatsens tekniska funktionalitet. Man kan dock inte garantera att informationen i tjänsten i alla situationer är korrekt, oföränderlig och aktuell. (Läs mer på punkten ”Syftet med tjänsten” och i synnerhet avsnittet ”Viktiga saker att tänka på när du använder tjänsten”".)

Uppdateringar och underhåll som utförs av tjänsteproducenten på webbplatsen kan tillfälligt påverka tillgängligheten till webbplatsen. Tjänsteproducenten kan ändra eller uppdatera beskrivningarna, innehållet eller layouten på webbplatsen utan att meddelande i förväg eller utan särskild orsak.

Tjänsteproducenten informerar om eventuella störningar i tjänsten med hjälp av en informationsbanner högst upp i tjänsten eller en separat sida om avbrott i tjänsten. Tjänsteproducenten kan vid behov göra ändringar på webbplatsen eller begränsa åtkomsten till webbplatsen av tvingande skäl. Tjänsteproducenten garanterar inte att tjänsterna kan användas utan avbrott och är inte ansvarig för eventuella skador som orsakas av användningen av tjänsten.

Tjänsten HälsobynPRO innehåller länkar till webbplatser som drivs av tredje parter. Tjänsteproducenten ansvarar inte för innehållet och tillgängligheten på tredje parters webbplatser.

Eventuella fel eller brister i tjänsten ska rapporteras på Hälsobyns responsformulär.

Att använda webbplatsen

Tjänsten HälsobynPRO kan användas på nästan alla terminaler. Tjänsten är tillgänglig på datorer och surfplattor och även på mobiltelefoner. De viktigaste tekniska kraven är relaterade till webbläsaren och den möjliga programvaran för kortläsare.

Kakor

Vad är kakor?

En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas på användarens terminal. Kakorna gör det möjligt för tjänsten att fungera på ett tekniskt planerat sätt. Dessutom kan informationen från kakorna användas för att förbättra användargränssnittet och användarupplevelsen på webbplatsen och för statistisk uppföljning av antalet besökare.

Vilka kakor används i tjänsten?

När du kommer till Hälsobyn kan du välja om du vill acceptera alla kakor eller endast nödvändiga kakor.

Nödvändiga kakor: Vissa kakor är nödvändiga för att webbplatsens grundläggande funktioner ska kunna erbjudas. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor. Dessa kakor är i bruk som standard och kan inte tas bort.

Preferenser: Preferenskakor gör det möjligt för en webbplats att spara information för att skräddarsy layouten eller funktionen på en webbsida enligt användaren. Preferenskakor kan inkludera att spara vald valuta, område, språk eller färgtema.

Analytiska kakor: Analytiska kakor används för att utveckla webbplatsen genom att samla in och rapportera information om webbplatsens användning.

För mer information om kakor i tjänsten HälsobynPRO, klicka på alternativet Kakinställningar.


Om du redan har accepterat något av alternativen kan du se dina kakinställningar genom att klicka på ikonen för kakinställningar.

För information om tillgängligheten i tjänsten HälsobynPRO, det vill säga dess användarvänlighet och tillgänglighet, se sidan Tillgänglighet i tjänsten HälsobynPRO:

För information om behandling av personuppgifter, se sidan Iakttagande av dataskydd och behandling av personuppgifter i tjänsten HälsobynPRO: