Yrkespersoner berättar om hur de utnyttjar Hälsobyn i sitt arbete

Hälsobyn används i kund- och patienthandledningen, för att utveckla den egna yrkeskunskapen och vid introduktion.  Hälsobyn utgör också en etablerad del av undervisningen vid läroinrättningar inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Läs intervjuerna som genomfördes under Sjuksköterskedagarna och hitta tips för din egen arbetsdag.

 

Kyllä

Uppdaterad  12.12.2022