Vad är Hälsobyn?

Hälsobyn är en offentlig webbtjänst. Innehållet har producerats av sakkunniga inom social- och hälsovården i samarbete med tjänstens användare.

Hälsobyns tjänster

 • lämpar sig särskilt väl för uppföljningen av en god livskvalitet, symtom och levnadssätt, i livet med en långvarig sjukdom och som stöd för livshantering.
 • kompletterar den traditionella hälsovården och socialarbetet.
 • främjar människornas möjligheter att upprätthålla det egna välbefinnandet
 • erbjuder patienter, invånare och professionella enhetlig information och handledning.
 • är alltid öppna och med uppkoppling och dator, tablett eller smarttelefon har du tillgång till tjänsterna var som helst.

Hälsobyn består av tre delar:

 1. Hälsobyns virtuella hus som är öppna för alla
 2. Den digitala servicekanalen Min vårdväg
 3. Serviceportalen HälsobynPRO för social- och hälsovårdspersonal
Haitarin otsikkotaso2
Hälsobyns hus - Hälsobyns webbplats som är öppen för alla

Den öppna webbplatsen har 33 virtuella hus med olika teman. Du hittar en aktuell lista över Hälsobyns hus i menyn Upptäck husen uppe på sidan.

Den virtuella byn bestående av 33 hus som Hälsobyns öppna tjänst erbjuder innehåller information och metoder för alla vetgiriga och alla som sköter om sitt eget eller en närståendes välbefinnande. I tjänsterna ingår symtomförfrågningar, guider för egenvård och rikligt med stöd och hjälp i frågor om egenvård för alla som är intresserade av sitt eget välbefinnande.

De öppna tjänsterna erbjuder även information för samtal, handledning och informationsförmedling mellan vårdpersonalen och klienten/patienten.

I de öppna tjänsterna ingår dessutom egenvårdsprogram i servicekanalen Min vårdväg. De är öppna för alla och du kan delta i dem utan remiss genom att logga in i servicekanalen Min vårdväg.

I Hälsobyns serviceutbud ingår också chattar, chattbottar och symtomnavigering.

Den digitala servicekanalen Min vårdväg

Hälsobyns servicekanal Min vårdväg-innehåller hälsovårdens digitala vårdvägar och socialvårdens digitala servicevägar, distansmottagningar och egenvårdsprogram som är öppna för alla. De ger dig möjlighet att få hjälp och stöd även på andra sätt än på en traditionell mottagning.

I de digitala vårdvägarna som kompletterar den traditionella hälsovården kan du

 • fylla i enkäter om vården
 • läsa patientanvisningar
 • förmedla uppgifter i samband med uppföljningen av symtom och hälsomätningar
 • vara i kontakt med vårdpersonal som har hand om dig med meddelanden eller på distansmottagningar

I den digitala servicevägen som kompletterar den traditionella socialvården kan du

 • få information om socialvården
 • utföra uppgifter
 • fylla i enkäter
 • skicka meddelanden 24/7
 • chatta med en socialarbetare vid en överenskommen tidpunkt
 • delta i distansmöten med en socialarbetare
 • bekanta dig med Vanliga frågor

Min vårdväg är en datasäker webbtjänst som kräver stark autentisering. Logga in på Min vårdväg med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt certifikat.

HälsobynPRO - Serviceportal för vårdpersonalen

Serviceportalen HälsobynPRO för social- och hälsovårdspersonalen kompletterar vårdpersonalens kompetens och uppmuntrar till att utnyttja nya tillvägagångssätt i det egna arbetet.

Tjänsten stärker vårdpersonalens e-kunskaper till exempel genom coachning vid förändringar i den digitala verksamheten och genom kamratstöd.

Tjänsten innehåller dessutom en omfattande mängd olika informationskällor som till exempel guider för kliniskt arbete, expertsökningar och virtuella centraler.

Vem producerar Hälsobyn?

Hälsobyn utvecklas av hundratals sakkunniga inom social- och hälsovården tillsammans med dem som anlitar tjänsterna. Den är nära kopplad till universitetsforskningen vilket garanterar att vården och informationen är pålitlig.

Tjänsterna byggs upp i samarbete med de kommande välfärdsområdena, nationella projekt för utveckling av eHälsotjänster och med patienter, patientorganisationer och högskolor.

Hälsobyn och välfärdsområdena

Utgångspunkten för planeringen av Hälsobyns servicehelhet utgörs av behoven av service bland invånarna i välfärdsområdena och personalen inom social- och hälsovården.

Välfärdsområdena kan anlita Hälsobyns tjänster som en del av social- och hälsovårdstjänsterna i det egna området. Man kan skapa en helhet som passar välfärdsområdet av Hälsobyns tjänster.

Hälsobyn erbjuder välfärdsområdet

 • en individuell och övergripande användarupplevelse både för vårdpersonalen och för invånare
 • ett smidigt ibruktagande och en möjlighet till gemensam utveckling
 • stöd för digitalt kunnande och för användningen av digitala servicekanaler

Fråga mer om Hälsobyn och välfärdsområdena: info@terveyskyla.fi

Uppdaterad  27.7.2022

Kyllä