Vad är Hälsobyn?

Hälsobyn är en offentlig webbtjänst som produceras av universitetssjukvårdsdistrikten och som gör hälso- och sjukvårdstjänsterna tillgängliga för alla oberoende av bostadsort och ökar därmed medborgarnas jämlikhet.

 

​​Hälsobyns tjänster lämpar sig särskilt väl för uppföljning av livskvalitet, symtom och levnadsvanor samt för att leva med en kronisk sjukdom. Tjänster​na kompletterar den traditionella sjukhusvården. Med hjälp av dessa ökar betydelsen av förebyggande vård och människors möjligheter att upprätthålla sin egen hälsa ökar.

Hälsobyn är alltid öppen och du kan komma dit varifrån som helst så länge som du har dator, surfplatta eller smarttelefon samt internetuppkoppling.

Det finns 32 hus med olika teman I Hälsobyn. Det första, Psykporten, öppnades redan 2009. En aktuell lista över Hälsobyns hus finns i menyn Välj hus överst på sidan. Förutom husen omfattar Hälsobyns tjänsteutbud chattar, chattbotar och symtomnavigatorer.

I Hälsobyn betjänar också hälso- och sjukvårdens digitala servicekanal Min vårdväg. I Min vårdväg finns digitala vårdvägar som kräver remiss, distansmottagningar och egenvårdsprogram som är öppna för alla. Dessa tjänster kompletterar den traditionella specialiserade sjukvården och mottagningsbesöken. Min vårdväg är en webbtjänst som är datasäker och som kräver stark autentisering. Man loggar in på Min vårdväg med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt certifikatkort. Patienten kan använda tjänster utan kostnader.

Personalen inom hälso- och sjukvården betjänas av HälsobynPRO. Tjänsten kompletterar personalens kompetens och uppmuntrar dem att utnyttja nya verksamhetssätt i sitt arbete. Tjänsten innehåller till exempel guider för kliniskt arbete, träning för utveckling av digitala tjänster, verktyg för e-kompetens, tillställningar och expertsökning. HälsobynPRO-tjänsten hittar man högst uppe på meny (kräver inloggning).

Vem bygger Hälsobyn?

Hälsobyn är en tjänst som utvecklas och upprätthålls av de bästa experterna inom sjukvården. Den är nära anknuten till universitetsforskning, vilket garanterar tillförlitligheten i vården och informationen. När tjänsterna byggs upp samarbetar man med projekt som utvecklar de nationella eHälsotjänsterna, med patienter och patientorganisationer samt med olika högskolor.

Servicehelheten Hälsobyn producerades inom projektet Virtuella sjukhuset 2.0 koordinerat av HUS och som en gemensam projekthelhet för alla universitetssjukvårdsdistrikt i Finland. Projektet stöddes av social- och hälsovårdsministeriet under 2016-2018.

Även om projektperioden har löpt ut fortsätter utvecklingen av Hälsobyn.

Uppdaterad  6.7.2021