Tillgänglighet på webbplatsen som är öppen för alla i Hälsobyn.fi

Tillgänglighetsbeskrivningen visar vilka delar i Hälsobyns tjänster som är tillgängliga och hur icke-tillgängliga objekt kan användas.

Servicehelheten Hälsobyn är en webbtjänst för den specialiserade sjukvården som experterna har utvecklat tillsammans med patienterna. Servicehelheten omfattar tjänsterna Hälsobyn.fi, Min vårdväg och HälsobynPRO. Tjänsterna har producerats i samarbete med alla universitetssjukvårdsdistrikt i Finland. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) koordinerar utvecklingen av tjänsterna.

Hälsobyn och de organisationer som producerar den strävar att garantera tillgängligheten till servicehelheten Hälsobyn i enlighet med kraven i lagen. Målet för alla tjänster är nivå AA som fastställs i version 2.1 i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG).

För mera information:

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller tjänsten Hälsobyn.fi som är öppen för alla medborgare och patienter och dess hus med undantag av Psykporten. Psykportens beskrivning finns på Psykportens egen webbplats.

För mera information:

För tjänsten Min vårdväg och Hälsobyn, se separata tillgänglighetsbeskrivningar.

Uppdaterad  6.7.2021

Kyllä