Tillgänglighet i tjänsten Hälsobynpro

Tillgänglighetsbeskrivningen visar vilka delar i Hälsobyns tjänster som är tillgängliga och hur icke-tillgängliga objekt kan användas.

​Servicehelheten Hälsobyn är en webbtjänst för den specialiserade sjukvården som experterna har utvecklat tillsammans med patienterna. Servicehelheten omfattar tjänsterna Hälsobyn.fi, Min vårdväg och HälsobynPRO. Tjänsterna har producerats i samarbete med alla universitetssjukvårdsdistrikt i Finland. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) koordinerar utvecklingen av tjänsterna.

Hälsobyn och de organisationer som producerar den strävar att garantera tillgängligheten till servicehelheten Hälsobyn i enlighet med kraven i lagen. Målet för alla tjänster är nivå AA i version 2.1 i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG).

För mera information:

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller tjänsten HälsobynPro som är avsedd för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

För tjänsterna Hälsobyn.fi och Min vårdväg se separata tillgänglighetsbeskrivningar.

Uppdaterad  6.7.2021

Kyllä