Hälsobyns tjänsteproducenter och samarbetspartners

Hälsobyn är en tjänst som utvecklas och upprätthålls av de bästa experterna inom sjukvården. Den är nära anknuten till universitetsforskning, vilket garanterar tillförlitligheten i vården och informationen. När tjänsterna byggs upp samarbetar man med projekt som utvecklar de nationella eHälsotjänsterna, med patienter och patientorganisationer samt med olika högskolor.

​​Hälsobyns tjänsteproducenter

Servicehelheten Hälsobyn producerades inom projektet Virtuella sjukhuset 2.0 koordinerat av HUS och som en gemensam projekthelhet för alla universitetssjukvårdsdistrikt i Finland. Projektet stöddes av social- och hälsovårdsministeriet under 2016-2018. Även om projektperioden har löpt ut fortsätter utvecklingen av Hälsobyn.

Mer information om projektet Virtuella sjukhuset 2.0:

Bekanta dig med producenterna av Hälsobyn på respektive universitetssjukhus egen hemsida:

Letar du efter Hälsobyns kontaktuppgifter?

Du hittar alla kontaktuppgifter och kontaktkanaler på sidan: Hälsobyns kontaktuppgifter

Hälsobyns samarbetspartners

Uppdaterad  19.4.2022

Kyllä