Hälsobyns tjänsteproducenter och samarbetspartners

Hälsobyn är en tjänst som utvecklas och upprätthålls av de bästa experterna inom sjukvården. Den är nära anknuten till universitetsforskning, vilket garanterar tillförlitligheten i vården och informationen. När tjänsterna byggs upp samarbetar man med välfärdsområdena, med projekt som utvecklar de nationella eHälsotjänsterna, med patienter och patientorganisationer samt med olika högskolor.

Hälsobyns tjänsteproducenter

Hälsobyns tjänster utvecklas i samarbete med Finlands universitetssjukhus (HUS, KYS, OYS, TAYS och ÅUCS. HUS fungerar som producent av Hälsobyns ICT-tjänster.

Organisationer som utnyttjar Hälsobyn som en del av sina servicekedjor

Letar du efter Hälsobyns kontaktuppgifter?

Du hittar alla kontaktuppgifter och kontaktkanaler på sidan: Hälsobyns kontaktuppgifter

Hälsobyns samarbetspartners

Uppdaterad  19.4.2022

Kyllä