Hälsobyns kontaktuppgifter

Observera att du inte kan få individuella vårdanvisningar eller servicerådgivning och vi betjänar inte medborgarna per telefon. I alla frågor som gäller din vård, kontakta den instans som vårdar dig.

Uppdaterad  29.12.2021

Kyllä