Vilka uppgifter behandlar Hälsobyn? (yrkespersonal)

​Vilka uppgifter behandlar vi?

Vid inloggningen samlar vi in följande uppgifter om dig: användarnamn, namn, e-postadress till arbetet, telefonnummer till arbetet och organisation där du arbetar.

Uppgifter om användare som loggat in med organisationskoder samlas in från användarnas egna organisationer.

Uppgifter om användare som loggat in med BRC-kortet samlas in av användarna själva och ur befolkningsregistret som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

För att logga in på Hälsobyns kodade tjänster måste du skapa ett professionellt konto. Med hjälp av kontot identifierar du dig i tjänsten.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att utreda eventuella avvikelser i informationssäkerheten, till exempel genom att samla in uppgifter från datakommunikationssystem och informationssystem.

Behandlingen av personuppgifter tillhörande användare som har loggat in med organisationskoder grundar sig på användarnas anställningsförhållande, avtal samt gällande lagstiftning.

Behandlingen av personuppgifter tillhörande användare som loggat in med BRC-kort grundar sig på användarnas samtycke, avtal samt gällande lagstiftning.

Uppdaterad  4.2.2022

Kyllä