Vem har tillgång till den information som Hälsobyn behandlar? (yrkespersonal)

​Vem har tillgång till dina uppgifter och till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part utan din begäran. Vi använder dock tjänsteleverantörer för att underhålla systemen och dessa aktörer har begränsad tillgång till dina personuppgifter på grund av sin uppgift. Vi lämnar inte ut dina uppgifter utanför EU/EES.

Hur länge förvarar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas i fem år från den sista inloggningen.

Uppdaterad  4.2.2022

Kyllä