Rättigheter i anslutning till personuppgifter i Hälsobyn (yrkespersonal)

Vilka är dina rättigheter?

Om du har loggat in i tjänsten HälsobynPRO och vill använda dina rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter gällande personuppgift, kan du kontakta HUS centralregistratorskontor per brev.

  • Adress: HUS Centralregistratur, PB 200, 00029 HUS.

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och rätt att få se dessa uppgifter. Dessutom har du rätt att veta vem som har behandlat dina personuppgifter under de senaste två åren.

Rätt att kräva att dina uppgifter korrigeras

Det är vår skyldighet att hålla dina personuppgifter uppdaterade. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga har du rätt att kräva att dina uppgifter korrigeras. Du kan också korrigera dina personuppgifter självständigt i samband med inloggningen.

Rätt att kräva att dina uppgifter raderas

Du har rätt att kräva att dina uppgifter raderas (rätt att bli bortglömd). Du kan också själv radera dina uppgifter i egenvårdsprogrammen. Observera att det inte nödvändigtvis är möjligt att radera dina uppgifter i de digitala vårdvägarna på grund av våra lagstadgade lagringsskyldigheter.

Rätt att få dina uppgifter överförda

Du har rätt att begära att dina uppgifter i maskinläsbar form och om detta är tekniskt möjligt, rätt att få uppgifterna överförda direkt till en annan tjänsteleverantör. Denna rättighet gäller till exempel dina journalanteckningar eller andra uppgifter som du har matat in.

Rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas

Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta innebär att vi bara har rätt att förvara personuppgifter, men inte att använda dem på annat sätt. Du kan kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du kräver att dina personuppgifter raderas eller korrigeras. Behandlingen av uppgifterna begränsas då tills det har kontrollerats att dina uppgifter är aktuella eller tills ett beslut om att radera uppgifterna har fattats.

Besvärsrätt till tillsynsmyndigheten

Dataskydd är viktigt för oss och vi hoppas att du kontaktar oss om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Om du anser att dina lagstadgade rättigheter har kränkts eller att behandlingen av personuppgifter strider mot gällande lagstiftning har du också rätt att lämna in ett klagomål till den nationella dataskyddsmyndigheten. Mer information om dina rättigheter finns på webbplatsen Dataombudsmannens byrå.

Uppdaterad  4.2.2022

Kyllä