Hälsobyns register över personuppgifter för yrkespersonal

​​Registeransvarig

När du loggar in i Hälsobyns kodade tjänster som yrkespersonal registreras dina uppgifter i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) personregister. HUS är personuppgiftsansvarig för personuppgifter.

Närmare information om behandlingen av dina personuppgifter och kontaktuppgifter till dataskyddsombuden finns på respektive sjukvårdsdistrikts webbplats:

Uppdaterad  4.2.2022

Kyllä