Vilka uppgifter behandlar Hälsobyn?

Vilka uppgifter behandlar vi?

I samband med din inloggning samlar vi in följande uppgifter om dig: namn, personbeteckning, adress, finskt medborgarskap (ja/nej), telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna samlas in från dig själv och ur befolkningsregistret som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen.

Dessutom behandlar vi de uppgifter som du har matat in i tjänsten (inklusive uppgifter om ditt hälsotillstånd). En logg om användningen av tjänsten skapas också för att garantera patientsäkerhet och professionell säkerhet.

Vårdpersonal:

Vid inloggningen samlar vi in följande uppgifter om dig: användarnamn, namn, e-postadress till arbetet, telefonnummer till arbetet och organisation där du arbetar.

Uppgifter om användare som loggat in med organisationskoder samlas in från användarnas egna organisationer. Uppgifter om användare som loggat in med BRC-kortet samlas in av användarna själva och ur befolkningsregistret som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Egenvårdsprogram i servicekanalen Min vårdväg

Vi behandlar dina personuppgifter för att skapa åt dig en personlig profil för användningen av tjänsterna. Den information som du matar in i egenvårdsprogrammen varierar enligt egenvårdsprogrammets användningsändamål. Till exempel samlar egenvårdsprogrammet viktkontroll in information om dina matvanor och kroppens mått. Den information som du matar in i egenvårdsprogrammen är frivillig.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att utreda eventuella avvikelser i informationssäkerheten, till exempel genom att samla in uppgifter från datakommunikationssystem och informationssystem.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, avtal och gällande lagstiftning.

Digitala vårdvägar

En klient som använder Hälsobyns tjänster med remiss står i en vårdrelation och för behandlingen tillämpas lagstiftning om behandling av personuppgifter inom hälsovårdsbranschen. Syftet med behandlingen är att göra det möjligt för dig att använda elektroniska tjänster som stöd för din hälsovård.

Mer information om hur dina personuppgifter behandlas får du från den enhet inom hälso- och sjukvården som behandlar dig. Varje enhet inom hälso- och sjukvården har en egen patientregisterbeskrivning och dataskyddspolicy för att trygga dina uppgifter.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke och på en lagstadgad skyldighet.

Vårdpersonal

För att logga in på Hälsobyns kodade tjänster måste du skapa ett professionellt konto. Med hjälp av kontot identifierar du dig i tjänsten.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att utreda eventuella avvikelser i informationssäkerheten, till exempel genom att samla in uppgifter från datakommunikationssystem och informationssystem.

Behandlingen av personuppgifter tillhörande användare som har loggat in med organisationskoder grundar sig på användarnas anställningsförhållande, avtal samt gällande lagstiftning.

Behandlingen av personuppgifter tillhörande användare som loggat in med BRC-kort grundar sig på användarnas samtycke, avtal samt gällande lagstiftning.

 

Kyllä

Uppdaterad  3.9.2020