Hälsobyns register över personuppgifter för medborgare

Registeransvarig

När du loggar in i Hälsobyn registreras dina uppgifter i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) klientregister. HUS är registeransvarig för klientuppgifter.

Om du använder tjänsten som en del av en vårdrelation är det sjukvårdsdistrikt eller någon annan enhet inom hälso- och sjukvården som ansvarar för din vård registeransvarig.

HUS erbjuder och upprätthåller tjänsten Hälsobyn samt som patienternas personuppgiftsbiträde inom andra sjukvårdsdistrikt. HUS upprätthåller ett klientregister och om du står i en vårdrelation till ett sjukvårdsdistrikt är upprätthålls patientregistret av det vårdgivande sjukvårdsdistriktet (t.ex. HUS, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Birkalands sjukvårdsdistrikt, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt).

Närmare information om behandlingen av dina personuppgifter och kontaktuppgifter till dataskyddsombuden finns på respektive sjukvårdsdistrikts webbplats:

Uppdaterad  11.1.2022

Kyllä