Tjänsteleverantörer och allmänna villkor i Hälsobyn

Tjänsteleverantör

Hälsobyns tjänster utvecklas och produceras av Finlands universitetssjukvårdsdistrikt. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS fungerar som ansvarig tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter: Paciusgatan 25, 00290 Helsingfors. Tfn 09 4711.

Villkor för användning

Hälsobyn är en webbtjänst för den specialiserade sjukvården som utvecklats av experter i samarbete med patienter. Vid användning av webbplatsen förbinder sig användaren att följa de användarvillkor som presenteras här. Olika deltjänster eller hus som ingår i Hälsobyns tjänster kan utöver dessa villkor även omfattas av andra särskilda villkor. I tjänster för vilka identifikationskoder krävs tillämpas också avtalsvillkor för användningen av identifikationskoderna.

Tillämplig lag

På dessa villkor samt på eventuella tvistemål som beror på Hälsobyns webbplats eller dess innehåll tillämpas Finlands lag. Eventuella tvister behandlas i Helsingfors tingsrätt.

Ändringar

​Hälsobyn har rätt att när som helst utan förhandsmeddelande och av vilken orsak som helst ändra webbplatsens användarvillkor, utseende, innehåll, tillgänglighet samt de tjänster som levereras på webbplatsen eller andra egenskaper för webbplatsen eller lägga ner tjänsten. Hälsobyn har rätt att avbryta leveransen av tjänster för att utföra underhålls- och uppdateringsåtgärder.

Uppdaterad  4.2.2022

Kyllä