Hänvisning till material från Hälsobyn och immateriella rättigheter

​​​Hänvisni​ng

I enlighet med god sed får man citera innehållet i Hälsobyn förutsatt att källan anges. Webbplatsens webbadress ska synas i alla publikationer i formen www.terveyskyla.fi/husets namn.

Exempel

  • Texthänvisning: (Förebyggande behandling av svullnad, Hälsobyn, Sårhuset (på finska))
  • Litteraturförteckning: Förebyggande behandling av svullnad, Hälsobyn, Sårhuset (på finska). Webbadress: https://www.terveyskyla.fi/haavatalo/omahoito/turvotuksen-estohoito Läst: 19 november 2019

​Immateriella rättigheter

Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter som anknyter till webbtjänsten Hälsobyn tillhör samkommunen HUS, Finlands universitetssjukvårdsdistrikt eller tredje parter. Alla rättigheter till webbplatsen och dess innehåll förbehålles.

Det är förbjudet att publicera, kopiera, flytta eller ändra webbplatsens innehåll eller utseende utan tillstånd av rättigheternas ägare, med undantag av lagring på dator eller utskrift för personligt bruk.

Sidornas innehåll får användas i studie- och undervisningssyfte med hänvisning till källan (se avsnittet ovan). Vi önskar att användningen i utbildningssyfte anmäls på adressen info@terveyskyla.fi.

Materialet får citeras i enlighet med Finlands upphovsrättslag (404/1961). Då materialet citeras, ska källan alltid anges. Varu- och firmamärken som finns på webbplatsen får emellertid inte kopieras, publiceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av Hälsobyn.

Uppdaterad  18.3.2022

Kyllä