Gå till sidans innehåll

Vad innebär kirurgisk behandling av venös insufficiens?

Vid komplicerad venös insufficiens är kirurgisk behandling av de ytliga venerna motiverad om det är möjligt med tanke på patientens allmäntillstånd. Interventionell behandling är fördelaktig när det gäller risken för återfall i såret.

Invasiv behandling av venös insufficiens innebär vanligtvis behandling av ytliga, insufficienta vener, vanligtvis intravenöst. De insufficienta ytliga venerna undersöks på olika sätt, varmed man förhindrar att blodet flyter i fel riktning (dvs. nedåt). Ibland behandlas även djupa vener, vilket vanligtvis innebär en ballongvidgning av venerna och att man sätter in ett nätrör. I det här fallet är syftet med behandlingen att underlätta återflödet av venöst blod till hjärtat.

Kirurgisk behandling av venös insufficiens anses minska risken för utveckling eller återfall av venösa sår. Behandlingslösningen baseras på en ultraljudsundersökning som utförs av en kärlkirurg. Kontraindikationer för kirurgisk behandling är bland annat betydande underliggande sjukdom, nedsatt rörlighet eller avsevärd övervikt. Kirurgiska behandlingar för ytlig kärlinsufficiens omfattar laser- eller radiofrekvensablation under lokalbedövning (termoablation) och skuminjektion. Vid mer omfattande venösa problem kan öppen kirurgi behövas. Om man väljer kirurgisk behandling är det fortfarande viktigt att fortsätta med regelbunden kompressionsbehandling.

Uppdaterad 23.11.2017