Gå till sidans innehåll

Vad är ett kroniskt bensår?

Kroniska bensår är en vanlig sjukdom, särskilt hos äldre personer. Man uppskattar att 1–3 procent av befolkningen någon gång i livet lider av ett kroniskt sår.

Vanligen förekommer det kroniska såret i nedre extremiteterna på skenbenet eller foten och kallas också för bensår. Kroniska bensår försämrar livskvaliteten avsevärt. Prognosen för kroniska bensår förbättras ju tidigare en effektiv behandling av orsaken inleds.

Den vanligaste orsaken till ett kroniskt bensår är venös insufficiens. Venös insufficiens, som tidigare kallades åderbråck, kan förekomma utan synliga åderbråck. Venerna i benen är som rör som transporterar blodet tillbaka till hjärtat för syresättning. I venerna finns envägsklaffar som ser till att blodet flyter uppåt i benen och inte rinner tillbaka neråt. Hos vissa personer är dessa klaffar inte särskilt effektiva och kan skadas. Om klaffarna är skadade strömmar blodet nedåt, i fel riktning. Det orsakar tryck i venerna, till exempel när man står upp. Ett onormalt högt tryck i venerna orsakar svullnad i benet, skador på huden och leder till bensår.

Arteriovenös insufficiens ligger till grund för bensår hos 10–20 procent av patienterna. Hos diabetiker förekommer fotsår särskilt på foten och kallas diabetiska fotsår. Det orsakas av nedsatt känsla i huden, felställning i foten och ofta även arteriovenös insufficiens.

Trycksår är särskilt vanliga hos sängliggande patienter i tryckområden såsom höfter, korsrygg och hälar. Att behandla trycksår är en utmaning, och det är viktigt att identifiera riskpatienter innan sår uppstår.

Mindre vanliga orsaker till kroniska sår är blodkärlsinflammation, elakartade tumörer, sällsynta infektioner och strålbehandling. I takt med att befolkningen åldras ökar också antalet multifaktoriella sår. Den vanligaste typen av multifaktoriella sår är bensår, som orsakas av en nedsatt funktion i både den arteriella och venösa cirkulationen.

Sår läker vanligtvis inom två veckor. Olika sjukdomar och mediciner kan bromsa läkningsprocessen. Om såret inte läker inom två veckor bör du uppsöka en läkare. Vid läkarbesöket tar man reda på vad som orsakar såret och varför det inte läker. Det är viktigt att komma ihåg att även om vissa sår kan likna varandra är varje sår annorlunda och behöver en individuell behandlingsplan. Behandlingen av sår som orsakats av olika faktorer skiljer sig åt, men den underliggande orsaken till framför allt kroniska bensår måste alltid identifieras och åtgärdas.

Ett öppet sår utsätter dig bland annat för bakterieinfektioner. Om såret utvecklar en betydande ökning av utsöndring, lukt, smärta, svart beläggning, rodnad, svullnad eller om det snabbt blir större bör du kontakta en läkare omgående. Om dessa symtom åtföljs av feber eller ett försämrat allmäntillstånd bör du söka akut läkarvård. I synnerhet diabetiker som har ett öppet sår bör särskilt övervaka om det finns alarmerande symtom i såret och söka vård med låg tröskel.

Uppdaterad 15.8.2018