Gå till sidans innehåll

Behandling av kroniska bensår

Vid behandling av kroniska bensår är det särskilt viktigt att ta reda på orsaken till såret. Kroniska sår behandlas på olika sätt beroende på orsaken. När orsaken till såret är känd kan rätt behandling påbörjas så snart som möjligt.

Om orsaken till såret är venös insufficiens minskas det venösa trycket med ett stödförband eller medicinska kompressionsstrumpor, och en venkirurgisk operation kan utföras för att förhindra att såret återkommer. Den primära behandlingen av arteriella sår är att förbättra cirkulationsförhållandena genom kärlkirurgi. Vid behandling av diabetessår är det viktigt att optimera balansen i diabetesbehandlingen, att utföra arteriella ingrepp vid behov och att effektivt behandla eventuella fotinfektioner. Trycksår avkomprimeras med hjälp av lägesbehandling eller hjälpmedel och försluts sedan vid behov kirurgiskt.

Själva såret behandlas enligt en individuell plan. När såret har läkt är det fortfarande viktigt att följa upp det, t.ex. bör kompressionsstrumpor regelbundet användas vid venösa bensår. Kompressionsstrumporna måste vara individuellt uppmätta och tillverkade. Vanliga strumpor som köps i butik eller på apotek är oftast inte tillräckliga för att behandla eller förebygga kroniska bensår. Det finns särskilda påklädningshjälpmedel för att ta på sig kompressionsstrumpor.

Lokal behandling av sår

Det finns tusentals olika produkter för lokal behandling av sår. Det är viktigt att söka professionell rådgivning när man väljer en produkt för behandling av kroniska bensår, eftersom alla produkter inte är likadana, även om de innehåller samma material.

Många moderna sårvårdsprodukter kan vara dyra. För närvarande har olika kommuner och sjukvårdsdistrikt i Finland olika praxis när det gäller tillgången till och ersättningen för sårvårdsprodukter. Det lönar sig att främst kontrollera saken på är din egen hälsocentral eller via hemvården. Du kan också köpa sårvårdsprodukter till rimliga priser i olika nätbutiker.

Ibland läker inte kroniska bensår, även med bästa möjliga behandling, och då kan det krävas hudtransplantation.

Att hålla benen i upphöjd position minskar det venösa trycket. Ju högre du upp du håller fötterna, desto mindre tryck finns det i venerna. Det viktigaste är att placera fötterna på en höjd som är högre än hjärtats nivå.

Uppdaterad 15.8.2018