Gå till sidans innehåll

Självundersökning av huden

Det är en bra att kontrollera och regelbundet följa upp sin hud, i synnerhet om man har haft hudcancer eller ett förstadium till hudcancer, eller om man har många födelsemärken på huden (över 100).

Självundersökning innebär att man kontrollerar hela huden med speglar och vid behov med hjälp av en närstående. Under inspektionen bör man uppmärksamma gamla hudförändringar som har förändrats och även nya hudförändringar som ser suspekta ut.

Läs mer:

Symtom på melanom i ett födelsemärke kan vara en oregelbunden form och kant, färgvariationer såsom olika nyanser av svart, rött, blått, grått och brunt, samt att födelsemärket växer.

Åldersvårtor (seborroiska/senila keratoser) är mycket vanliga godartade hudförändringar och kan ibland vara svåra att skilja åt från pigmenterade hudförändringar. En person har vanligtvis flera olika typer av åldersvårtor. Dessa kan kännas grova och ytan kan ”smulas sönder” med tiden.

Se en bild på en åldersvårta via länken nedan:

Se bilden kring ämnet. Bilden kan väcka starka känslor.

Basalcellscancer uppträder vanligen som en långsamt växande kvissla som upprepade gånger ger upphov till sår och skorpor, men kan också uppträda som en ärr- eller utslagsliknande fläck. Skivepitelcancer an däremot växa snabbt till en sårig kvissla och är ofta öm vid beröring. Förstadier till hudcancer liknar ofta ett utslag, men de läker inte med en bas- eller kortisonkräm.

Du bör alltid visa alla suspekta förändringar för din läkare. Det är värt att observera att ett födelsemärke som en gång bedömts vara godartat inte nödvändigtvis alltid hålls godartat.

  • Rödaktiga, grova, fjällande fläckar i synnerhet på solexponerad hud, läker inte med krämer.

  • En tjock, fjällande fläck som kan vara smärtsam.

Se bilden kring ämnet. Bilden kan väcka starka känslor.

ABCDE-regeln

Ett födelsemärke kan vara melanom om:

ASYMMETRY (asymmetri)

oregelbundet med avseende på form och pigmentering

BORDER (kant)

en suddig och slingrande kant

COLOR (färg)

olika nyanser ojämnt fördelade (olika nyanser av svart, rött, brunt), annan färg än andra födelsemärken

DIAMETER (storlek)

större > 5–6 mm

EVOLUTION (tillväxt, förändring jämfört med tidigare)

ett växande och föränderligt födelsemärke

Se bilden kring ämnet. Bilden kan väcka starka känslor.

  • En kvissla som växer långsamt, blir sårig och skorpig upprepade gånger och inte läker helt. Kanten kan höjas och mitten kan bli nedtryckt.

  • En blek, fast och ärrad fläck med otydliga gränser, nästan omärkbar men ibland skorvig.

  • En rödaktig, grov, utslagsliknande fläck som blir skorvig kan tyda på ytlig basalcellscancer.

  • En kvissla, en vårtig utväxt eller en redan större tumör som växer snabbt och är ständigt sårig. Ofta känslig för beröring.

  • Basalcells- och skivepitelcancer förekommer främst på områden som exponerats för solljus, som i ansiktet, på ytterörat och andra delar av huvudet, men de kan också förekomma på andra ställen på kroppen.

Se bilder kring ämnet. Bilderna kan väcka starka känslor.

Uppdaterad 15.8.2018