Gå till sidans innehåll

Patientanvisning för kryobehandling av hudförändring

Frysbehandling eller kryobehandling orsakar olika vävnadsskador i huden som läker av sig själva med tiden.

Din hudförändring har frysts med flytande kväve (-196 °C). Detta resulterar i skador på det behandlade området som tar några veckor att läka.

  • Lokal svullnad och rodnad uppstår ofta vid frysstället efter ingreppet. Om frysningen sker nära ögat kan ögonlocken svälla upp till påsar. Efter läppfrysning kan svullnaden vara lite längre än normalt. Du kan också känna ömhet i det behandlade området på behandlingsdagen.

  • Behandlingsstället kan utveckla ett vätskeblåsa under samma dag eller dagen efter kryobehandlingen. Detta sker särskilt vid intensivare frysning. Du kan punktera blåsan med en ren nål eller lämna den intakt.

  • Ofta drar sig det frusna området ihop eller läcker vävnadsvätska i flera dagar, och gradvis bildas en skorv i området. Skorven ska inte skrapas bort, utan den försvinner vanligtvis av sig själv inom 1–4 veckor, beroende på hur intensiv behandlingen är. Efter en kraftig frysning läcker vävnadsvätska under en längre tid och det tar längre innan skorven lossnar, upp till 4–6 veckor.

  • Det är bra att dagligen skölja det frysta området som läcker vävnadsvätska med vatten, och om du vill kan du täcka området med en fettkompress eller ett plåster som inte fastnar i såret. Det finns inga restriktioner för bastubad och tvål får användas för att tvätta sig.

  • Det behandlade området ersätts med frisk hud; snabbare i ansiktet och långsammare på kroppen och benen. Det kryobehandlade området kan ibland förbli ljusare än resten av huden. På underbenen kan det frusna området bli pigmenterat, dvs. mörkare än resten av huden.

  • Behandlingsområdet bör skyddas från direkt solljus, särskilt under läkningsprocessen, men även efteråt. Om frysbehandlingen gjordes för att behandla begynnande hudcancer bör resten av huden också skyddas från solen under de kommande åren för att undvika liknande förändringar.

Uppdaterad 13.6.2018