Gå till sidans innehåll

Patientanvisning efter hudtransplantation

Vad ska man beakta när operationssåret från operationen av en hudtumör har förslutits genom ett hudtransplantat?

Du har genomgått en hudtransplantation där det hudområde som tagits bort ersatts med din egen hud. Hudtransplantatet har fästs med stygn vid sårkanten och täckts med förband som sytts fast på huden.

  • Förbanden i operationsområdet får INTE avlägsnas eller vätas innan stygnen tas bort. Förbanden och stygnen tas bort på den vårdande enheten.

  • Efter ingreppet är det viktigt att undvika att röra på eller vid operationsområdet, eftersom det kan orsaka blödning under transplantatet och få det att lossna från sin bas.

  • Om transplantatet är i ansiktet bör man undvika att böja sig och anstränga sig under ett par veckor. Under de första dygnen är det bra att använda en extra kudde under huvudet i liggande ställning.

  • Om transplantatet är beläget i benet ska benet hållas upphöjt och promenader undvikas. En hand som har genomgått en hudtransplantation bör hållas i en slinga och man bör undvika att använda handen.

  • De första dagarna efter ingreppet kan såret vara smärtsamt och svullet. Vid smärta kan du ta paracetamol som säljs receptfritt på apoteket.

  • Det är viktigt att helt undvika rökning under 2–3 veckor efter operationen. Rökning har konstaterats bromsa upp sårläkningen och exponera för infektioner. Nikotin begränsar det perifera blodflödet, försvårar syretillförseln till vävnaderna och kan orsaka nekros av transplantatet.

Uppdaterad 13.6.2018