Gå till sidans innehåll

Behandling av aktinisk keratos: Anvisning för behandling med kräm

Imikvimod- och ingenolmebutatkrämer kan användas för att behandla aktiniska keratoser genom att framkalla en lokal inflammatorisk reaktion i huden.

Aktinisk keratos (solkeratos) är ett förstadium till skivepitelcancer. Det är oftast resultatet av en långvarig, livslång solexponering av huden.

Syftet med krämen är att framkalla en lokal inflammatorisk reaktion på huden, som orsakas av ett immunologiskt svar på den aktiva substansen i krämen. Med andra ord aktiveras immunsystemet för att förstöra de aktiniska keratosområdena. I bipacksedelns anvisningar förklaras hur krämen ska appliceras och hur länge behandlingen ska pågå, och de ska läsas noggrant innan behandlingen inleds.

Saker att tänka på i samband med behandlingen:

 • Under krämbehandlingen bryts huden ner och blir skorvig. Skorven kan vara mycket mörk i färgen och huden runt omkring kan vara extremt röd. Detta hör till och är en önskvärd reaktion. Ju starkare reaktionen är, desto bättre är svaret på behandlingen.

 • Utanför det behandlade området, flera centimeter bort, kan liknande hudsprickor och rodnad uppstå, vilket inte är något att oroa sig för. Immunförsvaret som utlöses av behandlingen lyfter fram och behandlar aktiniska keratoser över ett större område.

 • Patienternas reaktioner på behandlingen är individuella och varierar mycket. De påverkas av patientens hudtyp, omfattningen av det område som ska behandlas, samt antalet och tjockleken på de aktiniska keratoserna.

 • Om illamående, feber eller onormalt kraftig lokal smärta uppkommer under behandlingen ska behandlingen avbrytas och den vårdande enheten kontaktas.

 • De områden som behandlats med krämen läker vanligtvis utan ärrbildning inom 1–2 veckor när behandlingen avslutats.

 • Du kan tvätta det behandlade området med vatten och applicera en lätt fuktkräm, men det rekommenderas inte att använda smink när huden är skadad.

 • Undvik att sola under och efter behandlingen tills huden är helt läkt.

 • Du behöver inte begränsa ditt normala liv under behandlingen, så du kan till exempel gå i bastu och idrotta.

 • I framtiden bör det behandlade området och huden överlag skyddas från direkt solljus.

Syftet med behandlingen är att framkalla en lokal inflammatorisk reaktion på huden, som orsakas av krämens irriterande, s.k. toxiska effekt på huden. Innan behandlingen inleds ska du noggrant läsa behandlingsanvisningarna i krämförpackningen. Förvara krämen i kylskåp.

Saker att tänka på i samband med behandlingen:

 • Krämbehandlingen orsakar hudsprickor och skorv, vilket är önskvärt. Före skorvbildningen uppträder ofta kvisslor eller hudblåsor och huden kan bli röd på stora områden. Reaktionerna är som starkast den fjärde dagen efter att behandlingen påbörjats.

 • I vissa fall har patienten upplevt en exceptionellt svår smärta i huden och huden har utsöndrat mycket vävnadsvätska redan under de första behandlingsdagarna. I dessa situationer är det bra att avbryta behandlingen och kontakta den vårdande enheten.

 • De områden som behandlats med krämen läker vanligtvis utan ärrbildning inom 1–2 veckor efter avslutad behandling.

 • Du kan tvätta det behandlade området med vatten och applicera en lätt fuktkräm, men det rekommenderas inte att använda smink när huden är skadad.

 • Solexponering bör undvikas både under och efter behandlingen tills huden är helt läkt.

 • Du behöver inte begränsa ditt normala liv under behandlingen, så du kan till exempel gå i bastu och idrotta.

 • I framtiden bör det behandlade området och huden överlag skyddas från direkt solljus.

Uppdaterad 15.8.2018