Gå till sidans innehåll

Övriga karcinogeners inverkan på risken för hudcancer

Det finns flera olika cancerframkallande faktorer (karcinogener). Kemiska karcinogener är till exempel tobaksrök och tjära, och fysiska karcinogener är bland annat röntgenstrålning.

Rökning ökar risken för att insjukna i skivepitelcancer, och rökning är också en vanlig riskfaktor för basalcellscancer och melanom. Detta beror förmodligen på rökningens effekt på immunförsvaret. Det finns inga bevis för att rökning orsakar hudcancer, men rökning kan ha en negativ effekt på prognosen för hudcancer. Det är inte lätt att sluta röka. På Stumppis webbplats får du tips om hur du kan sluta röka på egen hand. Det finns både kamratstödsgrupper och läkemedelsbehandling för rökavvänjning. Om du behöver stöd kan du också kontakta din hälsocentral.

Vid strålbehandling används joniserande strålning med hög energi, så kallad radioaktiv strålning, och den är en vanlig form av cancerbehandling. Huden i ett bestrålat område löper större risk för att utveckla hudcancer. Strålbehandling på och genom huden förändrar hudens struktur. Toleransen för strålbehandling påverkas av många personliga faktorer, såsom ålder, andra sjukdomar och medicineringar samt rökning. Dessa faktorer beaktas när behandlingen ges. Hudens lager tunnas ut och mikrokärlen som försörjer dem krymper; det är som en brännskada. Det är viktigt att skydda huden i det strålbehandlade området från solen under och efter behandlingen, eftersom den är känsligare för solbränna än den omgivande huden.

Exponering för karcinogena eller cancerframkallande ämnen som arsenik, tjära, kol, paraffin och vissa typer av olja kan exponera en för hudcancer. Med rätt sorts skydd i arbetet och på fritiden minskar risken för hudcancer.

Arsenik

Det finns områden i Finland där markens arsenikhalt påverkar dricksvattnet i borrbrunnar. I höga koncentrationer kan den orsaka hudcancer och annan cancer. Arsenik orsakar också störningar i hudens pigmentering och en förtjockning av huden. Till exempel arbetstagare inom metallindustrin kan exponeras i arbetet.

PAH-föreningar

PAH-föreningar, såsom tjära och kol, bildas vid ofullständig förbränning. De kan utsätta huden för cancer.

Uppdaterad 15.8.2018