Gå till sidans innehåll

Övrig UV-strålning som inverkar på risken för hudcancer

Olika yrken och hobbyer kan också utsätta en för skadlig ultraviolett strålning.

Ultraviolett- och LED-UV-lampor används för att härda gellack och gelnaglar.

Ultraviolett- och LED-UV-lampor används för att härda gellack och gelnaglar. Alla nagellampor avger UV-strålning, och långvarig, kontinuerlig och upprepad exponering åldrar huden på händerna och ökar risken för hudcancer. Det rekommenderas att du applicerar solskyddsmedel (SPF 30+) på händerna innan du använder en nagellampa.

Svetsare är den viktigaste yrkesgruppen som exponeras för artificiell UV-strålning, eftersom svetsning ger upphov till intensiv kortvågig UV-strålning. En svetsare exponeras också för reflektion, där svetsningens ljusbåge reflekteras från det material som svetsas. Områden som utsätts för svetsljus bränns och skadas snabbt. Det är viktigt att skydda ögon och ansikte med svetsmasker och all hud med skyddskläder och kragar.

UV-C-strålning används i desinfektionslampor på sjukhus, inom livsmedelsindustrin och i forskningslaboratorier. Härdning av lim och plast kan ske med UV-A-källor, dvs. svartljuslampor, eller med UV-B- och UV-C-strålning. I normala processer är lamporna avskärmade så att utrustningens operatör normalt inte utsätts för strålning.

Skyddet och strålningsexponeringen regleras av EU-kommissionens direktiv om optisk strålning 2006/25/EG (Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2006/25/EC).

Uppdaterad 13.6.2018