Gå till sidans innehåll

Organtransplantationers och immunsuppressiva läkemedels inverkan på risken för hudcancer

Transplantationspatienter har en betydligt högre risk för att utveckla hudcancer jämfört med resten av befolkningen.

Efter en transplantation använder patienterna medicinering (immunsuppressiv medicinering) som undertrycker kroppens naturliga reaktion att avvisa ett främmande organ genom att försvaga immuniteten.

Upp till 70 procent av transplantationspatienterna utvecklar hudcancer, särskilt skivepitel- eller basalcellscancer, inom 20 år efter transplantationen. Risken ökar ju längre tid och ju högre dos av avstötningsmedicineringen som använts. Hudcancer uppstår vanligtvis i områden som har utsatts för UV-strålning antingen före eller efter transplantationen.

Immunsuppressiva läkemedel som minskar kroppens inflammatoriska reaktion ökar också risken för hudcancer när de används för andra sjukdomar. Dessa inkluderar metotrexat, ciklosporin och azatioprin, som kan användas vid bland annat kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar eller led- och hudsjukdomar.

Cytostatikabehandlingar av cancer sänker också det egna immunförsvaret. Under behandlingarna är man också mer benägen att bränna sig i solen, och det är viktigt att skydda sig mot solen.

Uppdaterad 13.11.2017