Gå till sidans innehåll

Infektioners inverkan på risken för hudcancer

Vissa virus kan orsaka cancerframkallande mutationer i mänskliga celler. Dessa inkluderar till exempel humant papillomvirus (HPV) och hivvirus (HIV). En virusinfektion ökar risken för cancer, men leder inte nödvändigtvis till sjukdomens uppkomst.

HPV

Humant papillomvirus, HPV, är ett mycket allmänt virus som nästan alla får i något skede av livet. Viruset är så vanligt hos unga kvinnor och män som har inlett sitt sexliv att det till och med betraktas som ett vanligt fynd. De flesta har en infektion orsakad av HPV utan att veta om det, för infektionen är oftast symtomfri och går om av sig själv.

Vissa humana papillomvirus kan öka risken för att utveckla skivepitel- och basalcellscancer i huden. Dessa virus är av en annan typ än de virus som ökar risken för livmoderhalscancer och annan cancer i kvinnors och mäns könsslemhinnor.

Ett frivilligt vaccin mot papillomvirus har lagts till det finländska vaccinationsprogrammet och erbjuds gratis till alla flickor i åldern 11–12 år.

Epidermodysplasia verruciformis (EV), ett sällsynt ärftligt syndrom, exponerar kroppen för HPV-infektioner, och patienterna löper en ökad risk att utveckla skivepitelcancer på solexponerade områden redan vid 20–40 års ålder.

HIV

Om det inte behandlas, orsakar hivviruset en ihållande infektion som förstör det mänskliga immunförsvaret. Hiv dödar långsamt de celler som det är permanent inbäddat i. När hjälpcellerna förstörs ökar risken för infektioner och cancer, och bland hudcancer ökar särskilt risken för skivepitel- och basalcellscancer.

Kaposis sarkom är en form av hudcancer som uppstår hos hivpatienter när sjukdomen har utvecklats till aidsfasen.

Uppdaterad 15.8.2018