Gå till sidans innehåll

Effekten av födelsemärken och deras antal på risken för hudcancer

En del födelsemärken är medfödda, medan andra är förvärvade, dvs. de har dykt upp senare i livet. Födelsemärken kan klassificeras efter färg och tjocklek i ytliga, sammansatta och intradermala födelsemärken.

De ytliga är hudnära födelsemärken som vanligtvis har fler melanocyter som producerar pigment, vilket är orsaken till födelsemärkenas färg. Intradermala födelsemärken förekommer djupare och bildar ett tjockare och upphöjt blekt hudfärgat födelsemärke. Risken för malignitet är låg i dessa fall. Sammansatta födelsemärken är en kombination av ytliga och intradermala födelsemärken.

Antalet födelsemärken ökar fram till 30 års ålder, men födelsemärken kan fortfarande utvecklas i 40–50 års ålder. Riklig solexponering på ljus hud (hudtyperna I–II), särskilt före puberteten, ökar antalet födelsemärken.

Födelsmärken är också förknippade med ett stort antal födelsemärken, syndromet för atypiska födelsemärken och medfödda jättefödelsemärken.

En hög förekomst av födelsemärken innebär över 50 födelsemärken. Studier har visat att risken för hög förekomst av födelsemärken är särskilt stor hos högutbildade män med ljus eller solkänslig hud (hudtyperna I–II).

Konventionella förvärvade födelsemärken utvecklas på huden efter det första levnadsåret, och de flesta uppkommer under de första årtiondena av livet. Från 40–50 års ålder minskar antalet födelsemärken. En hög förekomst av födelsemärken ökar risken för melanom. Risken ökar tiodubbelt när antalet födelsemärken ökar till 120. Melanom kan utvecklas i ett redan befintligt födelsemärke eller i en helt ny hudförändring.

Syndromet för atypiska födelsemärken omfattar över 50 födelsemärken, varav tre eller flera är atypiska. Födelsemärkenas storlek är över 5 millimeter, färgen ojämn, formen asymmetrisk, deras kanter suddiga och födelsemärkets utseende har förändrats sedan det uppkom.

Personer med atypiska födelsemärken, särskilt i hårbotten, på fotsulorna och baken, löper större risk för att utveckla melanom. Risken för melanom ökar ytterligare om nära släktingar har diagnostiserats med melanom. Detta kallas familjär förekomst av icke-typiska födelsemärken (familial atypical multiple mole melanoma = FAMMM).

KMN är ett födelsemärke som barnet har vid födseln eller som uppkommer under de första levnadsveckorna. De delas upp efter storlek i små (< 1,5 cm), medelstora (1,5–19,9 cm) och stora (< 20 cm).

Risken för melanom ökar i proportion till födelsemärkets storlek, och risken ökar särskilt om jättefödelsemärket har små satellitfödelsemärken. Melanom uppträder vanligtvis i barndomen eller ungdomen, och därför övervakas jättefödelsemärkena regelbundet under hela livet.

Uppdaterad 15.8.2018