Gå till sidans innehåll

Arvsmassans och den ärftliga belastningens inverkan på risken för hudcancer

Arvsmassan påverkar hudcancer på många sätt, och vissa ärftliga sjukdomar kan också exponera en för hudcancer.

Omkring 10 procent av alla melanompatienter har en släkting av första graden (föräldrar, syskon och barn) som har melanom. Familjemedlemmar har också gemensamma miljöfaktorer, hudtyper och solvanor som påverkar utvecklingen av hudcancer. Risken för melanom är förhöjd i flera ärftliga cancersyndrom, och cirka 2–5 procent av melanomfallen är förknippade med genetiska sjukdomsanlag, såsom BRAC2-mutationen som är förknippad med bröst- och äggstockscancer.

När det gäller skivepitel- och basalcellscancer har arvsmassan ingen inverkan, men ärftliga sjukdomar och syndrom kan exponera för dessa hudcancerformer. Dessa är NBCCS, Xeroderma pigmentosum, Epidermodysplaisa verruciformis, Albinism, Vitiligo och Epidermolysis bullosa.

NBCCS är ett syndrom (Gorlins syndrom, Gorlin-Goltz syndrom, BCNS, Basalcellsnevussyndrom) som bland annat är förknippat med många former av basalcellscancer utan solexponering redan i unga år. På grund av risken för basalcellscancer på huden bör NBCCS-personer undvika solljus och onödig exponering för röntgenstrålar.

XP är en ärftlig sjukdom där hudens förmåga att reparera solskador inte fungerar, och alla typer av hudcancer, inklusive melanom, utvecklas i tidig ålder.

EV är ett ärftligt, sällsynt syndrom som exponerar för HPV-infektion (humant papillomvirus / Human Papilloma Virus). Detta sker i form av störningar som leder till vårtor på överhuden. Mellan 30 och 70 procent av patienterna utvecklar i synnerhet skivepitelcancer i solexponerade områden i 20–40 års ålder.

Albinism är ett sällsynt och komplext genetiskt syndrom. Hudens, ögonens och hårets färgning baseras på färgämnen som kallas melanin och som vanligtvis produceras i låga mängder vid albinism. Personer med hudalbinism blir väldigt lite eller inte alls solbrända. Många av dem bränner sig lätt i solen, och löper således högre risk för att insjukna i hudcancer.

Vitiligo är en vanlig autoimmun hudsjukdom där symtomfria vita fläckar utvecklas på huden. Vitiligo förekommer hos 0,5–2,0 procent av värl​dens befolkning. De första symtomen uppträder ofta i tonåren eller i unga vuxenår. De flesta människor har en familjehistoria av vitiligo. Vitiligofläckar bränns lätt i solen, eftersom de helt saknar hudens skyddande och mörka pigment, melanin, vilket gör att patienterna är utsatta för alla typer av hudcancer.

Epidermolysis bullosa är ett apellativ för sjukdomar där det bildas blåsor på huden och slemhinnorna. Sjukdomarna kännetecknas av att huden eller slemhinnan skadas även efter ett mindre trauma. Särskilt personer med dystrofisk EB har en ökad risk för hudcancer.

Uppdaterad 15.8.2018