Gå till sidans innehåll

Ålderns och könets inverkan på risken för hudcancer

Stigande ålder ökar risken för hudcancer. Dagens förändrade solvanor ökar också förekomsten av hudcancer hos yngre människor.

Förekomsten av hudcancer ökar hos äldre personer, och hög ålder ökar särskilt risken för skivepitelcancer. Basalcellscancer utvecklas redan i medelåldern, särskilt på solexponerade områden: huvud, hals, händer och armar.

Män har större sannolikhet än kvinnor att drabbas av basalcellscancer och skivepitelcancer.

Melanom är vanligare i yngre åldersgrupper än andra hudcancerformer och förekommer ibland redan i barndomen. Melanom kan uppstå var som helst på kroppen, men vanligast är överkroppen och benen. Kvinnor löper större risk än män att få hudcancer på underbenen.

Uppdaterad 13.11.2017