Gå till sidans innehåll

Vad är melanom?

Melanom är cancer i hudens pigmentceller som kallas melanocyter. Varje år diagnostiseras cirka 1 400 nya fall av hudmelanom i Finland.

Riskfaktorer för melanom är bland annat en historia av melanom, många födelsemärken (>100 pigmentfläckar), melanom i den nära släkten (föräldrar, syskon eller barn), ljus hud som lätt blir bränd, riklig solexponering och hud som bränts upprepade gånger i solen, särskilt i barn- och ungdomen. Ju tidigare melanom diagnostiseras och behandlas, desto bättre är prognosen.

Ett godartat födelsemärke är symmetriskt med tydliga gränser, jämnfärgat, litet (vanligtvis < 5 mm) och när det väl dyker upp blir det inte större och ändrar inte form. Största delen av godartade pigmentfläckar i huden bildas hos barn eller unga vuxna.

Tecken på ett elakartat födelsemärke är oregelbundenhet i form och färg, suddiga kanter, färg som skiljer sig från andra födelsemärken, storlek (> 5–6 mm), tillväxt eller förändring. Det är alltid värt att undersöka en ny och växande pigmentfläck som uppträder efter 50 års ålder. En vanlig och alltid ofarlig förändring som liknar en pigmentfläck i huden är en s.k. åldersvårta (mjällvårta), dvs. seborroisk keratos hos den äldre befolkningen.

Det finns fyra huvudtyper av melanom: lentigo maligna melanom, ytligt spridande melanom, nodulärt melanom och akralt melanom. Alla huvudtyper har även icke-pigmenterade, ljusa och rödaktiga former.

Tidigt konstaterande av melanom är viktigt för prognosen. En förändring som misstänks vara melanom avlägsnas alltid så snart som möjligt för vävnadsundersökning, inklusive 1–2 mm frisk vävnad runt omkring. En biopsi kan tas på en stor förändring. Den fortsatta behandlingen bestäms av vävnadsundersökningen.

När diagnosen har bekräftats kommer området att genomgå åtminstone en ytterligare operation på en specialiserad melanomklinik för att uppnå en tillräcklig marginal av frisk vävnad och vid behov en s.k. portvaktskörtelundersökning för att utreda eventuell spridning.

Personer som har haft melanom följs alltid upp enligt ett särskilt patientspecifikt uppföljningsprogram, antingen på behandlingsstället eller någon annanstans inom hälso- och sjukvården. Uppföljningen av patienter med melanom som har ett stort antal födelsemärken underlättas av hudfotografering och dermatoskopi för att upptäcka eventuella nya pigmentförändringar och förändringar i gamla födelsemärken.

Se bilder kring ämnet. Bilderna kan väcka starka känslor.

Uppdaterad 13.11.2017