Gå till sidans innehåll

Vad är basalcellscancer?

Basalcellscancer eller basaliom är den vanligaste typen av cancer hos människor. Den är inte livshotande. Basalcellscancer växer vanligen långsamt och orsakar lokala vävnadsskador. Den bildar inte metastaser förutom i ytterst sällsynta fall.

I Finland dokumenteras cirka 9 000 nya basaliomfall varje år. På grund av statistikföringssättet uppskattas dock att detta bara är ungefär hälften av det faktiska antalet basaliom.

Basaliom uppträder antingen som en enskild, rodnande, skarpt avgränsad, ibland fjällande fläck (ytligt basaliom) eller som en hudfärgad, långsamt växande kvissla (nodulärt basaliom) som ibland blöder. Ibland kan basaliom växa utan klara gränser, vara ärrliknande, hårda knölar under huden som är svåra att se, och dessa är svårare att upptäcka.

Basaliom uppträder oftast på hud som utsätts för ljus kring huvudet och halsen. Den viktigaste faktorn som bidrar till utvecklingen är den mängd UV-strålning från solen som huden får under åren och de cellförändringar som detta medför.

Basaliom behandlas oftast kirurgiskt, dvs. genom att man skär bort förändringen helt och hållet med en tillräcklig marginal av frisk vävnad. Därför är ärret från avlägsnandet klart större än den synliga förändringen på huden. Basaliom som avlägsnats med adekvata marginaler har en utmärkt prognos. I utvalda situationer kan basaliom också behandlas med andra metoder, t.ex. frysning.

Även en liten mängd tumörceller som finns kvar i huden är tillräckligt för att basaliom ska återkomma. Det behandlade hudområdet måste därför övervakas regelbundet under flera år och eventuella förändringar i ärrområdet identifieras genom biopsi.

Upp till hälften av de patienter som har haft ett basaliom kommer att utveckla ett eller flera nya basaliom i nya hudområden under åren. Detta är inte en spridning av den första tumören, utan en ny förändring som är oberoende av den. Om basaliom uppträder upprepade gånger rekommenderas regelbunden uppföljning (1–2 gånger per år) efter behandlingen. Uppföljningen kan ske antingen inom den specialiserade sjukvården hos en hudläkare eller på en hälsocentral, beroende på situationen. Ju större basaliomet blir, desto svårare blir det att behandla. Om det inte behandlas beter det sig som andra cancerformer och förstör omgivande vävnader när det växer. Därför bör basaliom alltid behandlas, även hos äldre patienter.

Se bilder kring ämnet. Bilderna kan väcka starka känslor.

Uppdaterad 13.6.2018