Gå till sidans innehåll

Om de vanligaste hudtumörerna

Alla dessa vanligaste hudcancerformer uppstår av cellern i överhuden, epidermis det vill säga orvaskesi.

Förekomsten av alla hudcancerformer har ökat globalt. Den viktigaste riskfaktorn är långvarig exponering för solens ultravioletta strålning och att huden upprepade gånger bränns i solen, särskilt under barndomen och ungdomen.

De cancerformer som oftast förekommer på huden är basaliom, skivepitelcancer och melanom. Basaliom kan indelas i tre subtyper enligt behandling: ytlig, nodulär och invasiv. Förstadierna till skivepitelcancer är hudens in situ-carcinom, det vill säga Morbus Bowen och aktinisk keratos (keratos orsakad av sol). Förstadierna till melanom är lentigo maligna och melanom in situ.

Alla dessa vanligaste hudcancerformer uppstår av cellerna i överhuden, epidermis det vill säga orvaskesi.