Gå till sidans innehåll

Icke-kirurgisk behandling av hudtumörer

Alla hudcancertyper eller förstadier behöver inte kirurgisk behandling, varvid man också undviker stygn, motions- och bastubegränsningen efter behandlingen, och alltid behövs inte ens lokalbedövning under behandlingen.

Frysning med flytande kväve eller kryokanna

För aktiniska keratoser, ytlig hudcancer (squamous cell carcinoma in situ) och vissa former av basalcellscancer kan man i stället för kniv använda frysning med flytande kväve (kryobehandling), fotoaktiveringsterapi (PDT-behandling) eller krämbehandling med till exempel imikvimod eller ingenolmebutat.

Vid kryo- eller frysbehandling används flytande kväve som kylmedel med en temperatur på -196 °C. Behandlingen grundar sig på att cellerna förstörs genom frysning. Frysning kan användas för att behandla aktiniska keratoser, in situ-karcinom i huden och ytligt basaliom. Flera hudförändringar kan behandlas samtidigt. Det kosmetiska resultatet är vanligtvis bra. Vid behandling av djupare förändringar kan ett blekt ärr kvarstå, men det är oftast lindrigt.

Syftet med fotoaktivering eller fotodynamisk terapi (PDT) är att göra elakartade celler känsliga för ljus och att förstöra dessa celler med lämplig exponering. Som sensibiliserande medel används en kräm av aminolevulinat som appliceras på den elakartade hudförändringen. När krämen absorberas i cellerna ackumuleras en ljuskänslig substans. När hudområdet i fråga utsätts för ljus (synligt, rött ljus, 630 nm) bryts det sensibiliserande ämnet ner och cellen förstörs. Fotoaktiveringsterapi används för att behandla aktiniska keratoser, in situ-karcinom i huden och ytliga basaliom. Fördelen med behandlingen är att omfattande hudförändringar kan behandlas och att det kosmetiska resultatet är utmärkt. Behandlingen är ganska mödosam och smärtsam för vissa patienter.

Imikvimod är ett läkemedel som aktiverar kroppens eget försvar på cellnivå för att förstöra maligna cellförändringar. Läkemedlet används som kräm för behandlingen av aktiniska keratoser och ytligt basaliom. Behandlingen kan utföras som egenvård i hemmet. Behandlingen med imikvimodkräm pågår vanligtvis i flera veckor och orsakar hudirritation, vilket är en del av behandlingen. Det kosmetiska resultatet är utmärkt.

Ingenolmebutat orsakar en lokal inflammatorisk reaktion och celldöd i cellerna. Som kräm används det för att behandla milda aktiniska keratoser. Behandlingen kan utföras som egenvård i hemmet och är kort, två eller tre dagar. Behandlingen orsakar hudirritation som även kan vara kraftig.

Uppdaterad 15.8.2018