Gå till sidans innehåll

Psykologens roll vid hörselrehabilitering för vuxna

Psykologen ger patienten stöd och coachning till exempel när man överväger rehabilitering med hörselimplantat eller när patienten lider av tinnitus.

Psykologens stöd och bedömning behövs framför allt i situationer där patientens funktionsförmåga sjunker till följd av hörselnedsättning och man inte kan nå de önskade kommunikationsmålen med hjälp av hörapparater till exempel i arbetslivet. Psykologen bedömer den utmattning och/eller depression som hörselnedsättningen medför samt ger stöd och handledning i svåra livssituationer.

En försämrad hörsel kan leda till en situation där den förstärkning som hörapparaterna ger inte längre är tillräcklig. Då blir det aktuellt att överväga rehabilitering med hörselimplantat. Psykologen ger psykisk coachning till den som överväger rehabilitering med hörselimplantat och berättar om rehabiliteringens olika steg och resultat. Dessutom får patienten information om kamratstöd.

Även hörselrelaterade symtom, såsom tinnitus, kan avsevärt försämra funktionsförmågan och livskvaliteten i vardagen. Psykologen berättar om vilka psykologiska verkningar tinnitus medför och ger handledning till patienten för att utveckla metoder för att hantera situationerna så att patienten orkar bättre i vardagen med symtomen.

Uppdaterad 2.6.2021