Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbehandling av förmaksflimmer

Läkemedelsbehandling som hämmar blodkoagulationen, det vill säga antikoagulationsbehandling, är en av de viktigaste faktorerna som påverkar prognosen vid förebyggandet av skador orsakade av förmaksflimmer.

När behovet av läkemedelsbehandling bedöms fastställs dels risken för stroke (CHA₂DS₂VaSc-skala) och dels blödningsrisken. För personer med hög eller medelhög risk för stroke inleds antikoagulationsbehandling, om den inte är kontraindicerad. Som läkemedel används i allmänhet antingen warfarin (Marevan®) eller nya så kallade direkta antikoagulantia, som är apixaban (Eliquis®), dabigatran (Pradaxa®), edoxaban (Lixiana®) och rivaroxaban (Xarelto®).

För att förebygga förmaksflimmer och lindra symtomen kan flera olika antiarytmika användas. Den första behandlingen är i allmänhet betablockerare, som kan sättas in redan inom primärvården. Beslut om att sätta in effektivare, egentliga antiarytmika fattas av en specialläkare inom internmedicin eller kardiolog som är insatt i behandlingen av rytmrubbningar.

Uppdaterad 14.7.2020