Gå till sidans innehåll

Den reproduktiva hälsan före fetmaoperationen

Det lönar sig att välja rätt preventivmetod redan vid planeringen av fetmaoperationen.

om en kvinna har rikliga menstruationer kan hon få anemi och eventuellt järnbrist. Om dessa problem uppstår bör de korrigeras före fetmaoperationen, eftersom järn inte längre absorberas på samma sätt som tidigare efter en gastric bypass-operation.

Ett besök hos en gynekolog eller allmänläkare bör planeras 2–3 månader före fetmaoperationen.

Goda preventivmetoder före en fetmaoperation kan vara hormonspiral, preventivplåster eller -kapsel och kondom. Förutom att den minskar menstruationsblödningen är fördelen med hormonspiralen och -kapseln att de skyddar bra mot graviditet. Kopparspiral och p-piller rekommenderas inte. Kopparspiralen kan öka menstruationsblödningen och man kan inte veta hur p-pillret tas upp i kroppen efter operationen.

Uppdaterad 10.11.2020