Gå till sidans innehåll

Gastric sleeve

Det finns mer än tio års uppföljningsdata om gastric sleeve-operationer.

Den nuvarande datan tyder på att gastric sleeve-operationens inverkan på viktnedgången och de associerade sjukdomarna är jämförbar med en gastric bypass-operation.

En gastric sleeve-operation väljs om patienten förväntas behöva endoskopi av magsäcken eller gallgångarna, tarmkirurgi eller antiinflammatoriska läkemedel på grund av andra sjukdomar. Gastric sleeve kan också rekommenderas om viktindexet inte är särskilt högt (under 40).

Vid operationen avlägsnas den centrala delen av magsäcken. Det som återstår är ett smalt rör av magsäcken och slutdelen av magsäcken som för maten framåt.

Efter operationen minskar hungerkänslan. Eftersom vägen där maten passerar är oförändrad är allvarliga vitaminbrister sällsynta om kosten är hälsosam och mångsidig. Det uppkommer mindre illamående, det vill säga dumpning efter maten, än efter en bypassoperation.

Det uppkommer också färre sena komplikationer som leder till en ny operation än vid en bypassoperation. Vid en gastric sleeve förekommer inga inre bråck, som är möjliga vid andra typer av operationer.

En vanlig biverkning är reflux, som behandlas med syraneutraliserande läkemedel, genom att undvika tunga kvällsmåltider och genom att höja sänggaveln vid behov. Om symtomet är svårt och inte lindras av läkemedel kan situationen bedömas på en fetmakirurgs mottagning. Gastric sleeve-operationen har blivit populär på grund av dess goda resultat och på grund av att det förekommer få senare problem.

Operationen utförs endoskopiskt när patienten är nedsövd, varefter man bara stannar på sjukhuset i en dag. Efter operationen kan magsäcken, tolvfingertarmen och gallgångarna vid behov undersökas endoskopiskt.

Fetmaoperation i två steg

Om patientens BMI är över 60 kan fetmaoperationen utföras i två steg. Först utförs gatric sleeve och efter viktminskningen kan en annan operation, antingen en gastric bypass eller en duodenal switch, utföras.

Uppdaterad 10.11.2020