Gå till sidans innehåll

Kriterier för fetmaoperation

En fetmaoperation kan övervägas när vissa fördefinierade kriterier uppfylls. Flera olika yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården bedömer om patienten lämpar sig för en operation.

Kriterier för en fetmaoperation:

 • Sakenligt tidigare behandlingsförsök av fetma

 • Viktindex

  • ≥ 40 kg/m2

  • ≥ 35 kg/m2 och en associerad sjukdom

  • ≥ 30 kg/m2och typ 2-diabetes där medicineringen inte ger en bra vårdbalans.

 • Den operativa behandlingen är för närvarande begränsad till åldersgruppen 18–60 (–65) år. Det finns ingen tillförlitlig forskningsinformation om fördelarna med operativ behandling för personer över 65 år.

 • Inga alkohol- eller drogproblem.

 • Rökning är förbjuden.

 • Inga ätstörningar eller allvarliga psykiska störningar.

Individuell bedömning

En läkare i inremedicin eller en endokrinolog och kirurg bedömer patientens lämplighet för operativ behandling i god tid före operationen. I bedömningen deltar en anestesiolog, en näringsterapeut och vid behov en psykolog eller psykiater.

Utöver patientens livssituation, matvanor och tidigare viktminskningsmetoder undersöks även andra faktorer som rökning, alkohol- och droganvändning samt andra sjukdomar. Först och främst bedöms patientens vilja och resurser att göra livsstilsförändringar på det sätt som förutsätts för operationen och att klara av eventuella komplikationer, både fysiskt och psykiskt.

Målet är att minska patientens operationsrisk genom att behandla patientens sjukdomar så att de är i en god vårdbalans. Patienterna själva kan minska riskerna genom att sluta röka och sluta dricka alkohol och öka motionen.

Uppdaterad 10.11.2020