Gå till sidans innehåll

Den konservativa behandlingen behöver vara ändamålsenligt genomförd

Innan man kan överväga en fetmaoperation bör patienten delta i en viktkontrollgrupp eller få individuell behandling.

Operationen förutsätter att man tidigare har fått konservativ (icke-kirurgisk) behandling. Detta kan vara en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som erbjuder individuell behandling, gruppbehandling eller internetbaserad behandling under cirka sex månader och som har lett till livsstilsförändringar och en viktnedgång på cirka fem procent. Syftet med kriteriet är att se till att patienten har bundit sig till behandlingen och de förändringar i kost- och motionsvanorna som operationen förutsätter. Det får inte ha gått mer än fem år sedan behandlingen.

När kriterierna är uppfyllda kan läkaren göra en remiss till en endokrinologisk eller internmedicinsk poliklinik för att patienten ska få en bedömning om behovet av en fetmaoperation.

Uppdaterad 16.6.2022