Gå till sidans innehåll

Den preoperativa dagen

Ungefär två veckor före operationsdagen bjuds patienten in till en preoperativ dag, det vill säga en dag som förbereder inför operationen.

På den preoperativa dagen

  • Berättar sjukskötaren vad som kommer att hända på operationsdagen. Hen kommer bland annat att lära dig hur man injicerar blodförtunnande läkemedel, gå igenom hemmamedicineringen, lära dig hur man använder stödstrumpor och hen väger patienten.

  • Fysioterapeuten handleder patienterna i grupp om saker som hör samman med motion, muskelstyrkeräning och dagliga aktiviteter och reflekterar tillsammans med dem om motionsmotivationen.

  • Näringsterapeuten leder en undervisningslunch, vilket innebär att patienten i praktiken får öva på ätandet efter operationen.

På den preoperativa dagen säkerställer man att patienten lämpar sig för operationen. Om patienten har gått upp i vikt kan operationen ställas in.

Uppdaterad 15.7.2020