Gå till sidans innehåll

Första besöket på polikliniken vid HUS Gastrocentrum

När fetmakirurgen har fått en remiss från en läkare i inremedicin eller en endokrinolog kallas patienten in till polikliniken vid HUS Gastrocentrum för ett första preoperativt besök.

Vid det första besöket får patienten individuellt träffa kirurgen, näringsterapeuten, sjukskötaren och vid behov anestesiologen. Man beslutar tillsammans med kirurgen om operationsmetoden och den preliminära tidpunkten för operationen. Mötet med näringsterapeuten genomförs som ett gruppbesök.

Anestesiologen bedömer om patienten behöver ytterligare undersökningar före operationen. Näringsterapeuten kan däremot vägleda om viktnedgång före operationen och om vitamin- och spårämnestillskott efter operationen. Sjukskötaren mäter kroppssammansättningen och går igenom den nödvändiga förhandsinformationen och medicineringen.

I samband med bedömningen om fetmaoperation kan patienten få en remiss till en specialist inom psykiatri. Ibland kan några bedömnings- och stödbesök lösa problem med det psykiska välbefinnandet. Vid behov kan patienten hänvisas till den egna hälsocentralen eller psykiatriska polikliniken för ytterligare stöd.

Uppdaterad 15.7.2020