Gå till sidans innehåll

Uppföljning efter fetmaoperation inom HUS område

Efter en fetmaoperation följs patienten upp på flera olika sätt. Under det första året efter operationen sker uppföljningen inom den specialiserade sjukvården.

Patientuppföljning efter en fetmaoperation

  • Efter utskrivningen kan patienten kontakta den kirurgiska vårdavdelningen om hen har några frågor om sin återhämtning. Den digitala vårdvägen för fetmaoperation ger också svar på vanliga problem och vid behov är det möjligt att fråga coachen.

  • Det första uppföljningsbesöket efter operationen sker med en näringsterapeut som patienten träffar 3–4 veckor efter operationen på Jorvs sjukhus. Näringsterapeuten följer upp patientens viktminskning, bedömer näringsstatuset och näringsintaget, vägleder till rekommenderade val och hjälper patienten att anpassa sig till en postoperativ kost.

  • På den internmedicinska eller endokrinologiska polikliniken följs patienten upp under det första året efter operationen. Kontrollbesöken sker på patientens lokala sjukhus cirka 3 och 12 månader efter operationen. Vid mötena kontrolleras eventuella associerade sjukdomars läkemedelsbehandlingar och vitaminnivåerna och vikten följs upp.

  • Kontrollbesöken hos näringsterapeuten fortsätter i enlighet med vårdpraxis inom den specialiserade sjukvården i patientens område och i framtiden även enligt vårdpraxis inom primärvården. Det rekommenderas att man besöker en näringsterapeut åtminstone om man har problem med ätandet, om kosten riskerar att bli ensidig eller om man börjar gå upp i vikt.

  • Vanligtvis kan uppföljningen överföras till primärvården (hälsocentralen eller företagshälsovården) ett år efter operationen. En fetmaoperation förutsätter en livslång uppföljning.

Uppdaterad 12.8.2020