Gå till sidans innehåll

Fetmabehandling före operationen inom HUS område

Resan från övervägandet av operation till operationsdagen kan ta flera år. Det tar tid att behandla fetma i grupp, individuellt eller via internet och för patienten att fundera på förändringen.

Konservativ behandling av viktkontroll

Det första steget i den kirurgiska behandlingen av fetma är konservativ behandling (kost- och livsstilshandledning), om detta inte redan har prövats. Om möjligt ges konservativ behandling på den egna hälsocentralen, inom företagshälsovården eller på en privat läkarstation, antingen som gruppbehandling, individuell behandling eller internetbaserad behandling.

  • Om kriterierna för kirurgisk behandling av fetma är uppfyllda och en lämplig konservativ behandling har utförts kan läkaren skriva en remiss till HUS Endokrinologiska poliklinik.

  • Beroende på var patienten bor bedöms möjligheten till fetmaoperation inom HUS-området vid Dals internmedicinska poliklinik, de endokrinologiska poliklinikerna vid Mejlans eller Jorvs sjukhus samt de internmedicinska poliklinikerna vid Hyvinge, Lojo och Borgå sjukhus.

Uppdaterad 16.6.2022